De praktijk

Opleidingen

Huisartsenpraktijk Koolhoven is al jaren een opleidingspraktijk.

Dat betekent dat u in onze praktijk te maken kunt krijgen met een zorgverlener in opleiding.

Degene die in opleiding is, is bevoegd die taken uit te voeren die bij deze discipline horen.

Daarbij staan ze altijd onder supervisie van hun opleider.

Als team van huisartsenpraktijk Koolhoven staan we voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg. Wij hechten daarbij aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar u te luisteren. Door uw verhaal en onze deskundigheid, kunnen we u zo goed mogelijk helpen en ,waar nodig, verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben.

© Huisartsenpraktijk Koolhoven 2022