Spreekuren

Wanneer kunt u terecht bij onze zorgverleners?


U heeft altijd een afspraak nodig voor ons spreekuur. Hiervoor belt u tussen 8.00u en 10.00u in de ochtend naar 013-5700020. Wij proberen altijd een afspraak voor dezelfde dag in te plannen. De afspraken voor dezelfde dag vinden plaats in de volgende tijdsblokken:

  • Tussen 8:00u en 11:00u in de ochtend
  • Tussen 14:00u en 16:00u in de middag
  • Op woensdagavonden tussen 17:00u en 20:00u

Als uw zorgvraag kan wachten, plannen we samen een afspraak in voor een andere dag. Wanneer we vooruit plannen voor een andere dag, vindt de afspraak plaats in 1 van de volgende tijdsblokken:

  • Tussen 8:00u en 9:00u in de ochtend
  • Tussen 14:00u en 15:00u in de middag
  • Op woensdagavonden tussen 17:00u en 18:00u

Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente om de reden van uw bezoek. Dit doen we omdat we dan goed kunnen inschatten hoe lang de afspraak moet duren en welke persoon u het beste kan helpen. Een standaard afspraak duurt bij ons 15 minuten. Als u denkt dat u meer tijd nodig heeft (bijvoorbeeld omdat u meerdere zaken wilt bespreken of een ingewikkeld probleem heeft), geef dit dan altijd door aan de assistente. Dan kunnen we hier bij het plannen rekening mee houden. 

Kunt u onverhoopt toch niet komen naar uw afspraak? Geef dit dan ook altijd door. Het liefst zo snel mogelijk (uiterlijk 1 dag van tevoren), dan kunnen we namelijk nog een andere patiënt inplannen.


Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is elke dag tussen 11.30 uur tot 12.30 uur. De assistente zal u vragen naar de reden van het telefonisch consult, zodat de huisarts u goed voorbereid te woord kan staan. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor het bespreken van uitslagen, voor zover die niet door de assistentes kunnen worden medegedeeld of waar u nog vragen over heeft. Daarnaast kunt u korte vragen stellen die ook telefonisch beantwoord kunnen worden. Voor vragen waar een lichamelijk of aanvullend onderzoek voor nodig is, of die meer tijd vragen, kunt u een afspraak maken voor het gewone spreekuur. U kunt zich aanmelden bij de assistente voor dit spreekuur en de huisarts belt u dan terug.

Elk consult duurt 15 minuten. De assistente zal vragen naar de reden van de afspraak en, indien nodig, kan er meer tijd worden ingepland.


Openingstijden

Op vrijdagen zijn wij open in uitzondering van vakanties en/of feestdagen.


maandag
08:00 – 17:00 uur
dinsdag
08:00 – 18:00 uur
woensdag
08:00 – 20:00 uur
donderdag
08:00 – 17:00 uur
vrijdag
08:00 – 17:00 uur
eerste zaterdag vd maand
09:00 – 12:00 uur
zondag
gesloten


Openingstijden


maandag
08:00 – 20:00 uur
dinsdag
08:00 – 18:00 uur
woensdag
08:00 – 20:00 uur
donderdag
08:00 – 17:00 uur
vrijdag
08:00 – 17:00 uur
zaterdag
09:00 – 12:00 uur
zondag
gesloten

Contact opnemen
Als team van huisartsenpraktijk Koolhoven staan we voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg. Wij hechten daarbij aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar u te luisteren. Door uw verhaal en onze deskundigheid, kunnen we u zo goed mogelijk helpen en ,waar nodig, verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben.

© Huisartsenpraktijk Koolhoven 2022