Patiënteninformatie

Beleid bij niet verschijnen op spreekuur

Wat gebeurt er als u zonder annulering niet op uw afspraak verschijnt?

Niet verschijnen bij de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente zonder te annuleren heeft consequenties. Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts/praktijkondersteuners/assistentes onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!

Consult huisarts: wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?

Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen.
Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?

U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder (tijdig) bericht. U ontvangt dan een rekening van € 15,- of € 25,- afhankelijk van het soort afspraak.
Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Consult praktijkondersteuner of doktersassistente: wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?

Het betreft afspraken waar meestal 20, maar soms ook 30-40 minuten voor staan. Hier zijn lange wachtlijsten voor. Deze afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden. Dan kunnen wij misschien nog iemand anders inplannen.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?

U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder (tijdig) bericht. U ontvangt dan een rekening van € 25,- of meer afhankelijk van het soort afspraak.
Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. De afgelopen maanden kwamen met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd bij de huisarts/praktijkondersteuner/assistente. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te treffen.

Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af.

Als team van huisartsenpraktijk Koolhoven staan we voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg. Wij hechten daarbij aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar u te luisteren. Door uw verhaal en onze deskundigheid, kunnen we u zo goed mogelijk helpen en ,waar nodig, verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben.

© Huisartsenpraktijk Koolhoven 2022