Over ons

Kwaliteit

Kwaliteit als leidraad

Als team streven wij voortdurend naar een verbetering van onze kwaliteit en service. Steeds weer zoeken we naar mogelijkheden om onze zorg en dienstverlening voor u als patiënt te optimaliseren. En altijd met als doel onze missie, gestand te doen: “Huisartsenpraktijk Koolhoven: Daar staat ú centraal!”

Accreditatie

Huisartsenpraktijk Koolhoven is geaccrediteerd volgens de normen van het Nederlands Huisartsengenootschap en draagt het keurmerk NHG praktijkaccreditering. Dit betekent dat wij continu werken aan naleving van protocollen en verbetering van kwaliteit. Zo kunt u er altijd op vertrouwen dat onze praktijk goed is georganiseerd en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.

De accreditering van de huisartsenpraktijk richt zich vooral op het toetsen van het proces tussen huisarts en patiënt en de voorwaarden waaronder dit proces plaatsvindt. Jaarlijks vindt er een zogenoemde visitatie plaats waarbij wordt gecontroleerd of alle afspraken, protocollen en werkwijzen worden nageleefd binnen onze praktijk. Deze toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke accrediteur, die in dienst is van de NHG praktijkaccreditering. Meer informatie vindt u bij de Nederlandse Praktijk Accreditatie.

Registratie

Alle onze huisartsen zijn ingeschreven bij de HVRC (Huisartsen en Verpleeghuisartsen Registratie Commissie) en worden daardoor iedere vijf jaar beoordeeld op de eisen om geregistreerd huisarts zijn.

Opleidingspraktijk

Huisartsenpraktijk Koolhoven is een gecertificeerde opleidingspraktijk. Regelmatig is er een huisarts in opleiding bij ons werkzaam. Huisartsopleiders voldoen daardoor aan een aantal extra kwaliteitseisen. Daarnaast zijn we stageverlener voor doktersassistentes.


NHG Accreditering

Als team van huisartsenpraktijk Koolhoven staan we voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg. Wij hechten daarbij aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar u te luisteren. Door uw verhaal en onze deskundigheid, kunnen we u zo goed mogelijk helpen en ,waar nodig, verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben.

© Huisartsenpraktijk Koolhoven 2022