Over ons

Opleidingspraktijk

Erkende opleidingspraktijk

Huisartsenpraktijk Koolhoven is al jaren een gecertificeerde opleidingspraktijk. Regelmatig is er een huisarts in opleiding bij ons werkzaam. Huisartsopleiders voldoen aan een aantal extra kwaliteitseisen, hetgeen ook voor u als patiënt de garantie biedt dat wij voortdurend aandacht hebben voor kwaliteit van de zorg die wij bieden. Daarnaast zijn we stageverlener voor doktersassistentes.

Voor u betekent dit, dat u in onze praktijk te maken kunt krijgen met een zorgverlener in opleiding. Degene die in opleiding is, is bevoegd die taken uit te voeren die bij deze discipline horen. Daarbij staan ze altijd onder supervisie van hun opleider.

Als team van huisartsenpraktijk Koolhoven staan we voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg. Wij hechten daarbij aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar u te luisteren. Door uw verhaal en onze deskundigheid, kunnen we u zo goed mogelijk helpen en ,waar nodig, verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben.

© Huisartsenpraktijk Koolhoven 2022