Patiënteninformatie

Spoed

Voor levensbedreigende spoed bel 112.

Voor overige spoed belt u, binnen onze openingstijden, naar 013 – 570 00 20 en toetst u 1.
U komt dan niet in de wachtrij. Een spoedsituatie is een situatie waarbij direct een beoordeling door een arts nodig is. 

Buiten onze openingstijden belt u bij spoed de Huisartsenspoedpost Midden-Brabant op 085 – 536 03 00. Hier kunt u terecht voor spoedeisende huisartsenzorg, die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts.

Deze lijn is uitsluitend voor dringende zaken en is dus niet bedoeld voor gewone vragen of overleg. Ook als het telefonisch druk is, vragen wij u om deze lijn vrij te laten voor spoedeisende zaken.Eerste Hulp Bij Ongevallen

Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbrandingen, verzwikte enkels etc.) kunt u tijdens openingstijden altijd direct bij ons terecht. Indien het mogelijk is, dan wordt het eg op prijs gesteld als u vooraf belt. Zo kunnen wij rekening houden met uw komst.

Als team van huisartsenpraktijk Koolhoven staan we voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg. Wij hechten daarbij aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar u te luisteren. Door uw verhaal en onze deskundigheid, kunnen we u zo goed mogelijk helpen en ,waar nodig, verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben.

© Huisartsenpraktijk Koolhoven 2022