Patiënteninformatie

Bloed prikken

U kunt bij ons elke werkdag terecht om bloed te laten prikken. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De prikpost van Diagnovum is aanwezig tussen 07.00-11.00 uur. De uitslagen zijn ook zichtbaar voor de specialisten in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). U kunt hier ook terecht om lab-materialen (groene enveloppen) in te leveren.

Als team van huisartsenpraktijk Koolhoven staan we voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg. Wij hechten daarbij aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar u te luisteren. Door uw verhaal en onze deskundigheid, kunnen we u zo goed mogelijk helpen en ,waar nodig, verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben.

© Huisartsenpraktijk Koolhoven 2022