Patiënteninformatie

Klachtenafhandeling

Bent u niet tevreden?

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Al onze doktersassistentes, praktijkondersteuners, stagiaires, physician assistant, verpleegkundig specialist en huisartsen in opleiding werken onder de verantwoordelijkheid van onze huisartsen. Wij doen elke dag weer ons best om goede huisartsenzorg te leveren. Helaas gaat er soms iets niet naar wens. In dat geval horen we heel graag van u. Wij behandelen alle klachten serieus, om zo de kwaliteit van onze zorgverlening hoog te houden. 

Klacht indienen

Heeft u een klacht over de praktijk of één van onze medewerkers? Dan bespreken wij dit heel graag met u, zodat we het samen kunnen oplossen. Vindt u het fijner om uw klacht schriftelijk te melden, dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier dat verkrijgbaar is bij de assistentes of digitaal via deze website. Klik hier voor het klachtenformulier. U kunt het ingevulde formulier afgeven bij de assistente of mailen naar info@goedkoolhoven.nl. Wij nemen daarna telefonisch of schriftelijk contact met u op.

Ook kunt u een afspraak maken met onze praktijkmanager/ klachtenfunctionaris Evelien Loijen. Indien gewenst, kunt u ook samen met haar een klachtenformulier invullen.

Als u nog geen contact heeft gehad met de klachtenfunctionaris maar u heeft wel een klachtenformulier ingevuld, dan zal Evelien Loijen zo snel mogelijk, maar tenminste binnen 4 weken na ontvangst, contact met u opnemen. Naar aanleiding van uw verhaal zal zij in gesprek gaan met de betrokken teamleden van de huisartsenpraktijk. Indien u dit op prijs stelt vindt daarna een gesprek plaats met u en de betrokken teamleden. Dan wordt er gezocht naar een oplossing. Wij hopen zo naar uw tevredenheid de klacht te kunnen verhelpen.Externe afhandeling

Komen we er onverhoopt samen niet uit of wilt u uw klacht niet rechtstreeks met ons bespreken? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van Stichting Klachten & Geschillen eerstelijnszorg, waarbij huisartsenpraktijk Koolhoven is aangesloten. Een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris neemt uw klacht dan in behandeling. De uitspraak van deze geschilleninstantie is bindend.

Gebruik in dat geval het klachtenformulier op de website van SKGE of vraag een klachtenfolder aan onze assistente. De klachtenfunctionaris is ook te bereiken op telefoonnummer 088 – 022 91 90.

Hieronder vindt u de algemene contactgegevens:

Stichting klachten & geschillen eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088-0229100

Voor meer informatie zie www.skge.nl

Als team van huisartsenpraktijk Koolhoven staan we voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg. Wij hechten daarbij aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar u te luisteren. Door uw verhaal en onze deskundigheid, kunnen we u zo goed mogelijk helpen en ,waar nodig, verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben.

© Huisartsenpraktijk Koolhoven 2022