Over ons

Onze zorg

Medisch handelen

Uitgangspunt van ons medische handelen is de mens als geheel, het zogenaamde holistische mensbeeld, waar lichaam en geest als niet te scheiden geheel wordt gezien. Daarbij verlenen wij zorg op basis van klassieke en op wetenschappelijke bewijzen (evidence based) gebaseerde reguliere geneeskunde, volgens landelijk geldende  richtlijnen en protocollen.

De zorg die wij bieden

Het team van Huisartsenpraktijk Koolhoven doet er alles aan om altijd de beste huisartsenzorg en service te bieden. Wij kijken wat hiervoor nodig is en hoe u het beste geholpen kunt worden.

Zelfzorg

Waar mogelijk geven onze doktersassistentes adviezen met betrekking tot zelfzorg. Voor een afspraak kunt u terecht bij de assistente die samen met u zal kijken naar de juiste dag en tijd. Onze doktersassistentes zijn gediplomeerd en worden continu bijgeschoold waardoor we de kwaliteit van onze zorg altijd hooghouden.

Chronische zorg

Huisartsenpraktijk Koolhoven levert chronische zorg voor mensen met:

  • Diabetes Mellitus type 2
  • Een cardio-vasculair risico
  • Een chronisch longlijden, zoals astma en/of COPD

Dit gebeurt protocollair volgens regionale ketenzorgprogramma’s. Deze zorg wordt uitgevoerd door de hiervoor speciaal opgeleide praktijkondersteuners somatiek.

Psychische zorg

Ervaart u psychische problemen? Dan kunt u terecht bij de praktijkondersteuner GGZ. Deze coach/psycholoog is hier speciaal voor opgeleid en onderhoudt contacten met andere hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg.  In overleg met de huisarts kunt u naar deze hulpverleners worden doorverwezen.

Als team van huisartsenpraktijk Koolhoven staan we voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg. Wij hechten daarbij aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar u te luisteren. Door uw verhaal en onze deskundigheid, kunnen we u zo goed mogelijk helpen en ,waar nodig, verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben.

© Huisartsenpraktijk Koolhoven 2022