Patiënteninformatie

Wist u dat?

Handige informatie

In dit deel van de website vindt u nuttige informatie over belangrijke e/of actuele onderwerpen in de zorg.

  • Vanaf 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden.
  • Uw huisarts en apotheek kunnen belangrijke informatie over uw gezondheid delen met andere zorgaanbieders.
  • Vraagt u zich ook af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt?
  • U een extra kinderbijslag kunt aanvragen als u een kind heeft met “special needs en/of beperkingen“?
Vanaf 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden.

Mocht u hier gebruik van willen maken kunt u contact opnemen met de praktijk.

Uw huisarts en apotheek kunnen belangrijke informatie over uw gezondheid delen met andere zorgaanbieders.

Maar zij mogen uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor uw behandeling. En alleen als u dat goed vindt. Regel daarom uw toestemming. Dat kan via de assistente of online: VolgJeZorg

Vraagt u zich ook af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt?

Uw huisarts weet niet hoe u verzekerd bent, maar vindt het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent.
Vraagt u zich ook af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt? Hier leest u hoe u kunt uitzoeken of uw zorgkosten vergoed worden.

U een extra kinderbijslag kunt aanvragen als u een kind heeft met “special needs en/of beperkingen“?

Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Als team van huisartsenpraktijk Koolhoven staan we voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg. Wij hechten daarbij aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar u te luisteren. Door uw verhaal en onze deskundigheid, kunnen we u zo goed mogelijk helpen en ,waar nodig, verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben.

© Huisartsenpraktijk Koolhoven 2022