013 5700020

013 5700020

Inschrijven bij huisartsenpraktijk Koolhoven


Huisartsenpraktijk Koolhoven is weer geopend voor nieuwe inschrijvingen.

Woont u in Koolhoven, Dalem, Witbrant of Leeuwerik? Dan kunt u zich inschrijven. Maar ook uit andere deelwijken in de Reeshof bent u welkom.  

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de assistentes, maar u kunt hier ook online inschrijven.

Ingevulde formulieren levert u bij voorkeur persoonlijk in bij de assistentes. Als u het formulier opstuurt, dan vragen wij u als bijlage een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te voegen van alle personen die ingeschreven dienen te worden. Wettelijk is bepaald dat bij gebrek aan legitimatieplicht geen inschrijving kan plaatsvinden.

Vergeet u niet het toestemmingsformulier voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens in te vullen.
Deze vindt u hier.

Voor meer informatie over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens klik hier