Gezondheidscentrum


Organisatie

 • Optimale service
  We zijn elke (werk)dag van het jaar geopend, inclusief een wekelijks avondspreekuur tot 20:00u. Elke eerste zaterdag van de maand is er een ochtendspreekuur tussen 09.00u en 12.00u. Voor zorg en hulp buiten openingstijden hebben we een overeenkomst met de Centrale Huisartsenpost Midden Brabant voor het leveren van die zorg die niet tot de reguliere openingstijden kan wachten.
 • Bereikbaarheid: wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. Om 11.15 uur drinken wij gezamenlijk een kop koffie en zijn we alleen bereikbaar in geval van spoed. 

Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt met de assistentes via 013-5700020 tussen 8.00 en 10.00 uur. Uiteraard doen we er alles aan een afspraak zo snel mogelijk in te plannen. Hierbij hebben spoedeisende zaken voorrang. Herhaalrecepten kunnen via de assistente, de receptenlijn of de website besteld worden. Dit kan ook via Mijn.gezondheid.net


Kwaliteit

 • Uitgangspunt

Uitgangspunt van het medische handelen is de mens als geheel, het zogenaamde holistische mensbeeld, waar lichaam en geest als niet te scheiden geheel wordt gezien. Daarbij verlenen wij zorg op basis van klassieke en op wetenschappelijke bewijzen (evidence based) gebaseerde reguliere geneeskunde, volgens landelijk geldende  richtlijnen en protocollen.

 • Zelfzorg

Waar mogelijk geven onze doktersassistentes adviezen met betrekking tot zelfzorg. Voor een afspraak kunt u terecht en de assistente zal samen met u kijken naar de juiste dag en tijd. Onze doktersassistentes zijn gediplomeerd en worden continu bijgeschoold waardoor we de kwaliteit van onze zorg altijd hooghouden.

 • Chronische zorg

Huisartsenpraktijk Koolhoven levert chronische zorg voor mensen met 

 • Diabetes Mellitus type 2
 • Een cardio-vasculair risico 
 • Een chronisch longlijden, zoals astma en/of COPD

Dit gebeurt protocollair volgens regionale ketenzorgprogramma’s. Deze zorg wordt uitgevoerd door de hiervoor speciaal opgeleide praktijkondersteuners somatiek.

 • Psychische zorg

Ervaart u psychische problemen? Dan kunt u terecht bij de praktijkondersteuner GGZ. Deze coach/psycholoog is hier speciaal voor opgeleid en onderhoudt contacten met andere hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg.  In overleg met de huisarts kunt u naar deze hulpverleners worden doorverwezen.

 • Accreditaties en registraties
  • Huisartsenpraktijk Koolhoven is geaccrediteerd volgens de normen van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Dit betekent dat wij continu werken aan naleving van protocollen en verbetering van kwaliteit. Jaarlijks vindt er een zogenoemde visitatie plaats waarbij wordt gecontroleerd of alle afspraken, protocollen en werkwijzen worden nageleefd binnen onze praktijk.
  • Alle onze huisartsen zijn ingeschreven bij de HVRC (Huisartsen en Verpleeghuisartsen Registratie Commissie) en worden daardoor iedere vijf jaar beoordeeld op de eisen om geregistreerd huisarts zijn.
  • Huisartsenpraktijk Koolhoven is een gecertificeerd opleidingsbedrijf. Regelmatig is er een huisarts in opleiding bij ons werkzaam. Huisartsopleiders voldoen daardoor aan een aantal extra kwaliteitseisen. Daarnaast zijn we stageverlener voor doktersassistentes.
 • Klachten

Al onze doktersassistentes, praktijkondersteuners, stagiaires, psysician assistant, verpleegkundig specialist en huisartsen in opleiding werken onder de verantwoordelijkheid van onze huisartsen. Klachten of opmerkingen over medewerkers of huisartsen kunt u melden via de klachtenfunctionaris . Wij behandelen alle klachten serieus, om zo de kwaliteit van onze zorgverlening hoog te houden.

Als team van huisartsenpraktijk Koolhoven staan we voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg. Wij hechten daarbij aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar u te luisteren. Door uw verhaal en onze deskundigheid, kunnen we u zo goed mogelijk helpen en ,waar nodig, verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben.

© Huisartsenpraktijk Koolhoven 2022