De praktijk

Klachten

Wij doen elke dag weer ons best om goede huisartsenzorg te leveren. Helaas gaat er soms iets niet naar wens. In dat geval horen we heel graag van u. 

Klachtenregeling
Heeft u een klacht over de praktijk of een van onze medewerkers? Dan bespreken wij dit heel graag met u, zodat we het samen kunnen oplossen. Als u het fijn vindt, kunt u hiervoor ook gebruik maken van ons digitale klachtenformulier.

Vindt u dit lastig of heeft u het gevoel dat u er met ons niet uitkomt? Dan kunt u ook met uw klacht naar een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van Klachtenregeling Zuid-Nederland. Gebruik daarvoor het klachtenformulier op de website van SKGE of vraag een klachtenfolder aan onze assistente. De klachtenfunctionaris is ook te bereiken op telefoonnummer 088 – 022 91 90.

Komt u er niet met ons uit en ook niet met de klachtenfunctionaris? Dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de klachtenfolder die verkrijgbaar is bij de assistente en op de website van SKGE.Accreditatie
Huisartsenpraktijk Koolhoven draagt het keurmerk NHG praktijkaccreditering. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat onze praktijk goed is georganiseerd en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.

De accreditering van de huisartsenpraktijk richt zich vooral op het toetsen van het proces tussen huisarts en patiënt en de voorwaarden waaronder dit proces plaatsvindt. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke accrediteur, die in dienst is van de NHG praktijkaccreditering. Meer informatie vindt u bij de Nederlandse Praktijk Accreditatie.

Een klacht indienen?
U kunt uw klacht natuurlijk altijd bespreekbaar maken maar u kunt uw klacht ook melden door het invullen van een klachtenformulier dat verkrijgbaar is bij de assistentes. Ook kunt u een afspraak maken met de klachtenfunctionaris Bernard van der Ploeg. Indien gewenst, kunt u ook samen met hem een klachtenformulier invullen.

Als u nog geen contact heeft gehad met de klachtenfunctionaris maar u heeft wel een klachtenformulier ingevuld, dan zal Bernard va der Ploeg zo snel mogelijk, maar tenminste binnen 4 weken na ontvangst, contact met u opnemen. Naar aanleiding van uw verhaal zal hij in gesprek gaan met de betrokken teamleden van de huisartsenpraktijk.

Indien u dit op prijs stelt vindt daarna een gesprek plaats met u en de betrokken teamleden. Dan wordt er gezocht naar een oplossing. Wij hopen zo naar uw tevredenheid de klacht te kunnen verhelpen.

Mocht het toch niet lukken om de klacht op deze wijze op te lossen, dan kunt u altijd nog een schriftelijke klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie, waarbij huisartsenpraktijk Koolhoven is aangesloten. Ook als u uw klacht niet rechtstreeks met ons wilt bespreken, kan hier een klacht worden ingediend.
Hieronder vindt u de adresgegevens:

Stichting klachten & geschillen eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088-0229100

Voor meer informatie zie www.skge.nl

Klik hier voor het klachtenformulier.

Als team van huisartsenpraktijk Koolhoven staan we voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg. Wij hechten daarbij aan een persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar u te luisteren. Door uw verhaal en onze deskundigheid, kunnen we u zo goed mogelijk helpen en ,waar nodig, verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben.

© Huisartsenpraktijk Koolhoven 2022