013 5700020

013 5700020

Een klacht over de praktijk?


Met jaarlijks duizenden telefoontjes en consulten kan er wel eens iets misgaan. U staat centraal, dus we lossen het graag samen met u op.

Een klacht indienen? 

U kunt uw klacht natuurlijk altijd bespreekbaar maken, maar u kunt uw klacht ook melden door het invullen van een klachtenformulier dat verkrijgbaar is via de assistentes. Ook kunt u een afspraak maken met de klachtenfunctionaris Carla Luites. Indien gewenst, kunt u ook samen met haar een klachtenformulier invullen. 

Als u nog geen contact heeft gehad met de klachtenfunctionaris, maar u heeft wel een klachtenformulier ingevuld, dan zal Carla Luites zo snel mogelijk, maar tenminste binnen 4 weken na ontvangst, contact met u opnemen. Naar aanleiding van uw verhaal zal zij in gesprek gaan met de betrokken teamleden van de huisartsenpraktijk. 

Indien u dit op prijs stelt vindt daarna een gesprek plaats met u en de betrokken teamleden. Dan wordt er gezocht naar een oplossing. Wij hopen zo naar uw tevredenheid de klacht te kunnen verhelpen. 

Mocht het toch niet lukken om de klacht op deze wijze op te lossen, dan kunt u altijd nog een schriftelijke klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie, waarbij huisartsenpraktijk Koolhoven is aangesloten. Ook als u uw klacht niet rechtstreeks met ons wilt bespreken, kan hier een klacht worden ingediend. 
Hieronder vindt u de adresgegevens: 

Stichting klachten & geschillen eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088-0229100

Voor meer informatie zie www.skge.nl

 

Klik hier voor het klachtenformulier.